Contact:

B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti

Tel: +4021 891.91.03
Fax: +4021 893.31.75
E-Mail: office@culturadata.ro

IMPORTANT PENTRU DOMENIUL IMPRESARIAT ARTISTIC

Şedința CAADIA - depunerea dosarelor pentru persoane fizice si pentru persoane juridice, în vederea participării la evaluare pentru obținerea atestatului de impresar artistic și respectiv, a avizului pentru persoanele juridice conform legii.

Nota! Ședința CAADIA poate avea loc dacă sunt depuse 10 dosare complete! În situația în care nu se indeplinește acesta cerință, ședința se amână pentru următorul trimestru, când ședința va avea loc indiferent de numărul de dosare depuse!

Important! Ordinea documentelor din dosarul participantului este cea menționată în formularul de înscriere, care trebuie tehnoredactat (completat la calculator).
Toate documentele prevăzute sunt obligatorii.
Documentele trebuie semnate și depuse în dosar de plastic.
Dosarul primește număr de înregistrare la momentul depunerii. Secretariatul Comisiei informează solicitanții despre starea dosarelor depuse.
Dosarele incomplete pot fi completate până cu 10 zile înainte de ședința CAADIA.

Candidații care nu au dosarele complete, vor putea participa la sesiunile de evaluare următoare, după completarea dosarelor, conform precizărilor secretarului comisiei.

ŞEDINŢA CAADIA TRIMESTRUL IV - 11.11.2020, înscriere 05 - 23.10.2020

Dosarele se depun direct la birou, pentru depunere la secretariat vă rog să vă programaţi la telefonul 0788 90 55 57 sau pe email georgeta.vladutu@culturadata.ro

Comisia de Atestare şi Avizare în domeniul Impresariatului Artistic
a) verifică, pe bază de test scris* şi interviu, cunoştinţele solicitanţilor, persoane fizice, în domeniul organizării şi funcţionării instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte, precum şi al activităţii de impresariat, al dreptului de autor şi drepturilor conexe, dreptului civil şi dreptului comercial;
b) verifică pe bază de interviu solicitanţii, persoane juridice, care au depus documentaţia pentru avizare.

Informaţii la:
Georgeta Vlăduţu
expert consultant compartimentul Artele Spectacolului
E-mail:georgeta.vladutu@culturadata.ro

contacte:
tel: +4021.891.91.03;
tel/fax:+4021.893.31.75;
mobil: 0788.905557