Contact:

B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti

Tel: +4021 891.91.03
Fax: +4021 893.31.75
E-Mail: office@culturadata.ro
IMPRESARIAT ARTISTIC cf. H.G.nr. 86/2008

Dosarul pe care-l depuneţi trebuie să conţină următoarele documente:

Pentru participarea la examenul de obţinere a ATESTATULUI DE IMPRESAR ARTISTIC (persoane fizice)

 1. cerere-tip - se ridică de la camera 215 sau se descarcă de pe site;
 2. curriculum vitae (modelul european) - se ridică de la camera 215 sau se descarcă de pe site;
 3. copia certificatului de absolvire (cursul autorizat de perfecţionare în domeniul IMPRESARIATULUI ARTISTIC) sau a certificatului de competenţe (obţinut în cadrul unui centru de evaluare);
 4. certificat de cazier judiciar - secţia de poliţie de unde aparţineţi cu domiciliul;
 5. certificat de cazier fiscal - se ridică de la AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a localităţii respective; pt. Bucureşti - Administratia de sector de care aparţineţi cu domiciliu;
 6. 2 fotografii tip buletin sau format C.I.;
 7. Copie după chitanţa de achitare a tarifului de participare (650 lei).

-----------------------------------------------------------------------------------
Pentru participarea la examenul de obţinere a AVIZULUI DE IMPRESARIAT ARTISTIC (persoane juridice)

 1. cerere-tip - se ridică de la camera 215 sau se descarcă de pe site;
 2. copie legalizată a actului de înfiinţare (act constitutiv, statut), care să conţină activitatea de impresariat artistic conform noului cod CAEN 2008 Rev2 - clasa 7490;
 3. copie legalizată a certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului sau, după caz, a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 4. certificat de cazier fiscal - se ridică de la AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a localităţii respective;
 5. dovada calităţii de asociat sau angajat - copie contract de angajare;
 6. copia atestatului de Impresar artistic;
 7. copie după chitanţa de achitare a tarifului de participare(650 lei).

*la toate aceste acte vă rog să adaugaţi şi o copie a C.I.

Plata taxei se poate efectua:

 1. prin mandat poştal sau ordin de plată în contul în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX,  Trezoreria Bucureşti 
  Cod fiscal: 4631721.