Contact:

B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti

Tel: +4021 891.91.03
Fax: +4021 893.31.75
E-Mail: office@culturadata.ro
DOCUMENTE ÎNSCRIERE CAADIA

Dosarul pe care-l depuneţi trebuie să conţină următoarele documente:

ATESTATUL DE IMPRESAR ARTISTIC PENTRU PERSOANE FIZICE

Pentru a dobândi atestatul de impresar artistic trebuie să obțineți certificatul de absolvire în domeniul impresariatului artistic, care va fi unul dintre documentele necesare în dosarul înaintat la CAADIA.

Dosarul pe care-l depuneţi personal sau prin împuternicit, trebuie să conţină umătoarele documente:

 1. cerere-tip tehnoredactată (completată la calculator)- se solicită pe email sau se descarcă de aici Cerere înscriere ATESTAT persoane fizice
 2. curriculum vitae (modelul european) - se solicită pe email sau se descarcă de aici CV model european
 3. copia certificatului de absolvire (cursul autorizat de specializare in domeniul IMPRESARIATULUI ARTISTIC) sau a certificatului de competenţe (obtinut in cadrul unui centru de evaluare);
 4. certificat de cazier judiciar - secţia de poliţie de care aparţineţi cu domiciliul;
 5. certificat de cazier fiscal persoana fizica cod document 504 - se ridică de la AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a localităţii respective sau administratia financiara de sector – pentru Bucuresti;
 6. 2 fotografii tip C.I., copie CI sau pașaport;
 7. Copie după OP/chitanţa de achitare a tarifului de participare la evaluare și înscriere în RAS 800 lei (600 lei EVALUARE ATESTAT și 200 lei înscriere în RAS-secțiunea impresari artistici - persoane fizice) - se achită pe baza facturii emise conform datelor furnizate pe formularul de înscriere;
 8. Plata se poate efectua în contul INCFC, RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4631721.

Notă: toate documentele sunt obligatorii și se depun în dosar cu șină (plastic sau carton); ordinea documentelor este cea menționată mai sus!

Interviul cu persoanele juridice va avea loc in jurul orei 13:15!

AVIZUL DE IMPRESARIAT ARTISTIC PENTRU PERSOANE JURIDICE

Dosarul pe care-l depuneţi personal sau prin împuternicit, trebuie să conţină umătoarele documente:

 1. cerere-tip – tehnoredactată (completată la calculator)- se solicită pe email sau se descarcă de aici Cerere persoană juridică AVIZ
 2. copie autolegalizată a actului de înfiinţare (act constitutiv, statut, certificat constatator cu 7490 – alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.), care să conţină activitatea de impresariat artistic conform codului CAEN 2008 Rev2 - clasa 7490 – alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.
 3. copie legalizată (la notar) a certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului sau, după caz, a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 4. certificat de cazier fiscal cod document 504 - pentru persoană juridică (firma care urmează a se utiliza), se ridică de la AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a localităţii respective;
 5. dovada calităţii de asociat sau angajat - copie contract de angajare;
 6. copia Atestatului de Impresar artistic, cazier juridic şi cazier fiscal persoana fizică deținătoare Atestat – reprezentanta firmei ce urmează a obține avizul in comisie;
 7. Copie după OP/chitanţa de achitare a tarifului de participare la evaluare și înscriere în RAS 800 lei (600 lei EVALUARE REPREZENTANT în vederea obținerii AVIZULUI în domeniul impresariatului artistului și 200 lei înscriere în RAS - secțiunea impresari artistici - persoane juridice) - se achită pe baza facturii emise conform datelor furnizate pe formularul de înscriere.

INCFC cont RO69TREZ70020G331700XXXXdeschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4631721.

- *la toate aceste acte vă rog să adaugaţi şi o copie a C.I. reprezentant posesor/ viitor posesor de atesatat impresar artistic
- autolegalizare înseamnă că pe fiecare pagină apare sintagma cf. Cu originalul și semnătura reprezentantului persoanei juridice, eventual și ștampila

Notă: toate documentele sunt obligatorii și se depun în dosar cu șină (plastic sau carton); ordinea documentelor este cea menționată mai sus!

Persoanele fizice care solicită participarea la evaluare în vederea obținerii atestatului de impresar artistic, pot participa simultan și la evaluarea ca reprezentant persoană juridică, în vederea obținerii avizului în domeniul impresariatului artistic. În acest caz se depune și dosarul persoanei juridice cf. celor menționate mai sus!

Nota! Ședința CAADIA poate avea loc dacă sunt depuse 10 dosare complete! În situația în care nu se indeplinește acesta cerință, ședința se amână pentru următorul trimestru, când ședința va avea loc indiferent de numărul de dosare depuse!

Important! Ordinea documentelor din dosarul participantului este cea menționată în formularul de înscriere, care trebuie tehnoredactat (completat la calculator). Toate documentele prevăzute sunt obligatorii. Documentele trebuie semnate și depuse în dosar de plastic.
Dosarul primește număr de înregistrare la momentul depunerii.
Secretariatul Comisiei informează solicitanții despre starea dosarelor depuse.
Dosarele incomplete pot fi completate până cu 10 zile înainte de ședința CAADIA.

Candidații care nu au dosarele complete, vor putea participa la sesiunile de evaluare următoare, după completarea dosarelor, conform precizărilor secretarului comisiei.

Plata se efectuează în contul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului București, cod fiscal 4631721.

Notă: Un impresar artistic, posesor de atestat, poate autoriza una sau mai multe persoane juridice, dacă se îndeplinesc condițiile cerute de lege!